ชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่..

THE FACULTY OF SPEED..